Wojciech Pukocz

Data urodzin: 1970 r.

Urodzony w 1970 roku w Mikołowie, malarz, rysownik, autor instalacji i filmów, tworzy spektakle multimedialne, łączące obraz wideo z muzyką wykonywaną na żywo. Dyplom z malarstwa uzyskał we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1997 roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, prowadzi Pracownię Mediów Elektronicznych oraz Multimediów. Od 2012 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby macierzystej uczelni. W 2016 roku ponownie wybrany na stanowisko dziekana. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i ponad stu zbiorowych, a także kuratorem i organizatorem wystaw. W czasie swojej aktywności na wrocławskiej ASP został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora za działalność organizacyjną na rzecz uczelni (w latach 2008 i 2012). W 2001 roku był laureatem nagrody BWA Wrocław w V konkursie Gepperta dla najlepszych polskich młodych malarzy, w którym otrzymał jednocześnie wyróżnienie honorowe. W 1997 roku otrzymał nagrodę Pisma Artystycznego „Format” oraz wyróżnienie honorowe w ramach legnickiego przeglądu promującego młode talenty Promocje ‘97. Mieszka w Ligocie Małej koło Wrocławia, pracuje we Wrocławiu.

Prace:

Platforma na widok

Autor: Wojciech Pukocz

Rok powstania: 2012

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 90.00 x 140.00 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie:Woj Pukocz "PLATFORMA NA WIDOK" AKRYL, OLEJ NA PŁÓTNIE 2012 ROK 90x140 CM

Cena: 0,00 zł

Status: Niedostępne