15 Aukcja Sztuki Dzisiejszej

Aukcja: 9 czerwca 2020 r., godz. 19:30