36 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 25 lutego 2020 r., godz. 19:30