39 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 19 maja 2020 r., godz. 19:30