41 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 21 lipca 2020 r., godz. 19:30