ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Czy jest konieczne przesyłanie do galerii prac na aukcje internetowe?

Tak, prosimy, by prace wybrane na aukcje internetowe również dostarczać fizycznie do galerii, osobiście lub kurierem.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele domów aukcyjnych wymaga dostarczenia pracy dopiero po jej sprzedaży na takiej licytacji, jednak naszym zdaniem nie jest to dobra praktyka. Dlaczego?

1. Po pierwsze musimy umożliwić klientom obejrzenie pracy na żywo przed zakupem – nierzadko dla wielu osób jest to kluczowe przy podejmowaniu decyzji o kupnie dzieła. Dopiero podczas oglądania dzieł  sztuki na żywo można zobaczyć detale, fakturę, rzeczywistą kolorystykę, a także wymiary pracy.

2. Po drugie, zależy nam, by reprodukcje w katalogu były jednolitej jakości i przedstawiały faktyczny stan dzieł, dlatego wykonujemy je zawsze samodzielnie i tylko w wyjątkowych przypadkach umieszczamy w katalogu zdjęcie od autora.

3. Po trzecie, zdarza się, że z różnych powodów praca nie dotrze na czas lub dotrze uszkodzona bądź jej stan faktyczny będzie różny od tego, co otrzymaliśmy w propozycji mailowej (inna kolorystyka niż na zdjęciu, inne wymiary). W takiej sytuacji, gdy praca jest już sprzedana, stawia to nas, ale i artystę w bardzo niezręcznej sytuacji. Nie chcemy oferować naszym klientom prac, których nie widzieliśmy na żywo i których nie posiadamy w galerii na miejscu.