ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Czy otrzymam potwierdzenie dostarczenia mojej pracy do galerii?

Tak, otrzymają Państwo potwierdzenie mailowe w formie kwitu depozytowego w PDF. Kwit sporządzamy po otrzymaniu fizycznie pracy, znajdują się na nim dane dotyczące pracy oraz warunki przyjęcia jej do sprzedaży aukcyjnej lub galeryjnej.


W kwicie depozytowym zawarte są Państwa dane: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu, numer dowodu osobistego i numer konta. Są one niezbędne do rozliczenia współpracy w wypadku sprzedaży dzieła sztuki. Jeżeli dopiero rozpoczynają Państwo współpracę z galerią lub posiadane przez nas dane są nieaktualne, prosimy o wypełnienie kwestionariusza kontaktowego i wysłanie go do nas mailowo.


Kwit depozytowy otrzymują Państwo za pośrednictwem platformy Autenti, która umożliwia szybkie, elektroniczne podpisywanie umów. Klikając w otrzymany link otworzy się stworzona przez nas umowa oraz możliwość jej podpisania. Do złożenia podpisu nie trzeba zakładać konta na platformie Autenti – wystarczy potwierdzić podpisanie. 


Obieg dokumentów jest u nas wyłącznie elektroniczny, dlatego nie podpisujemy żadnych umów na miejscu w galerii ani nie wysyłamy ich pocztą tradycyjną.