ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

czym jest cena wywoławcza a czym estymacja?

Co to jest cena wywoławcza?

Cena wywoławcza to cena, od której rozpocznie się licytacja danej pracy na aukcji, a więc najniższa możliwa cena, za jaką można zakupić dany obiekt.

Ceny wywoławcze różnią się w zależności od rodzaju aukcji – na naszych aukcjach sztuki młodej obowiązuje równa dla wszystkich pozycji cena wywoławcza 1000 zł, na aukcjach sztuki współczesnej cena startowa wynosi 1500 zł (w wyjątkowych przypadkach może być wyższa), a na aukcjach internetowych ceny wywoławcze są zróżnicowane.

Co to jest estymacja w aukcji?

Estymacja oznacza zakres cenowy, w którym mieści się kwota, jaką przewiduje się uzyskać w czasie licytacji. Estymacja ustalana jest przede wszystkim w odniesieniu do uzyskanych do tej pory wyników artysty na aukcjach dzieł sztuki, które dostępne są na portalach Artinfo.pl oraz Onebid.pl. Estymacja nie oznacza, że praca musi sprzedać się w tej kwocie, jest jednak pewną wskazówką dla klienta, jakich cen można spodziewać się w trakcie licytacji.