Slider

Jakie kwoty postąpień obowiązują na aukcjach?

Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN w przedziale cenowym do 2000 zł; pomiędzy 2000 zł a 5000 zł postąpienie wynosi 200 zł, a powyżej kwoty 5000 zł postąpienie wynosi 500 zł. 

Tym samym, jeśli chcieliby Państwo złożyć limit na aukcji, prosimy, aby były to pełne kwoty odpowiadające kwotom postąpień – np. 1100, 1800, 2200 zł itd. Prosimy uprzejmie o nie proponowanie kwot typu 1090, 1050, 1590 zł itp., ponieważ tego typu limitów nie możemy przyjąć.

This site uses cookies for its proper operation, use of analytical tools (Google Analytics), marketing (Facebook Custom Audiences), social plugins (Facebook, LinkedIN, Twitter), comment system (Disqus), video player (YouTube) and podcast player (SoundCloud). Details can be found in privacy policy. If you agree to the use of cookies, click the "I understand and accept" button. If you want to edit cookie settings, click the "Settings" button.