ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Who makes reproductions of the works on the website and in the auction catalogs?

Wszystkie prace, które otrzymujemy od artystów bądź kolekcjonerów, są przez nas fotografowane. Staramy się zamieszczać na stronie i katalogach jednolite, ostre zdjęcia prac, jak najlepiej oddające ich rzeczywistą kolorystykę, kontrast barw itd. Zdjęcia na stronie można powiększyć, klikając na nie lub otwierając je w osobnym oknie. Reprodukcje wykonywane są przez profesjonalnego fotografa. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy dana praca nie zdąży fizycznie do nas dotrzeć przed datą publikacji katalogu aukcyjnego, a uznamy, że zdjęcie otrzymane od jej autora jest dobrej jakości, zamieszczamy reprodukcję otrzymaną od artysty.