ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Upcoming Exhibitions

Agata Rościecha – Xenia – Kraina gościnności

Start date: 30.06.2023

End date: 15.07.2023

Z cyklu Wiele 01 - Alina Bloch - abstrakcja

Alina Bloch – wystawa solowa

Start date: 05.09.2023

End date: 16.09.2023

Ewa Zawadzka, Na krawędzi światła 042, 2021– abstrakcja z elementami architektury w szarościach i brązach

Ewa Zawadzka – wystawa solowa

Start date: 26.10.2023

End date: 10.11.2023

Joanna Pałys – wystawa solowa

Start date: 04.01.2024

End date: 20.01.2024