ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

O wystawie:

Przemyślana kompozycja z odrobiną szaleństwa

Oczywiście, że nic nie jest abstrakcją. Tytuł wystawy Agaty Czeremuszkin-Chrut tylko pozornie stanowi prowokację. Każda kompozycja nieprzedstawiająca ma swój początek w realizmie. Sztuka jest osadzona w realizmie. Głęboko. Takie są jej korzenie. Kiedy oglądając obrazy Agaty zwiedzający galerię pytają mnie, co artystka miała na myśli, a robią to często, to przede wszystkim sugeruję, żeby odblokowali wyobraźnię i poszukali własnych skojarzeń i konotacji. Sztuka wartościowa to taka, która nawiązuje niekończący się dialog z widzem, potrafi wytrwać w tym dialogu, w wieloletniej często rozmowie. Nie mam wątpliwości, że choć twórczość Agaty nie jest może przesadnie rozgadana, to zawsze możemy wejść z nią w mądrą dyskusję. Na jaki temat? Na wszelkie, które odpowiadają widzowi. Artystka podpowiada jednak kilka artystycznych tropów, o których chciałby najbardziej rozmawiać swoim malarstwem.

Agata Czeremuszkin-Chrut w obrazach zawsze zawiera figurę ludzką. Człowiek jest dla niej najważniejszy, co nie znaczy, że tematyka prac dotyczy ciała wprost. Czasami tak się dzieje, jak w cyklu „Mięso i geometria”, w którym interesował autorkę biologizm i bujność żywego organizmu oraz zmaganie człowieka z ograniczającą go cielesnością. Najnowsze prace są bardziej transcendentalne i dotyczą ciała w jego aspekcie przemijania, degradacji, destrukcji. 

Impulsem do powstania większości prezentowanych na wystawie prac było spotkanie z ponadczasową twórczością artystów klasycznej Grecji. Inspiracja cyklu „Odłamki” pochodzi z podróży do Aten i kontemplacji tamtejszych zbiorów sztuki, przede wszystkim rzeźby. Na kanwie tej inspiracji autorka rozwiązuje dwa odrębne problemy. Jednym z nich jest stosunek do degradacji ciała, także tego zaklętego w dziele sztuki, zamkniętego w formie ponadczasowej, po to, aby było wiecznotrwałe i „zakonserwowało życie” przeciwko wyzwaniom śmierci. To się jednak nie udaje, bo czas jest równie nieubłagany dla ludzi, jak dla rzeźb. Rozpad jest nieodwracalny, nic go nie może powstrzymać. W tym wypadku malarstwo Agaty Czeremuszkin-Chrut nie jest walką z przemijaniem, a elegią opiewającą elegancję powolnego unicestwiania. 

Drugim wyzwaniem było dla artystki „przepisanie” formy trójwymiarowej, rzeźbiarskiej, na płaską malarską opowieść, w wyniku czego powstaje forma skondensowana, ale w swojej klarowności równie trafna. Ułamki rzeźb dotyka deformacja i zniekształcenie, w czym artystka odnajduje piękno, często nieoczywiste czy tragiczne. Jest w jej pracach element monumentalizmu i patosu, który towarzyszy nam w odkrywaniu urody antycznej sztuki. Jeśli nawet w pierwszym momencie wydaje się, że inspiracja na jaką powołuje się malarka jest zaskakująca, to po chwili bardzo dokładnie rozumiemy przekaz i czujemy emanację siły płynącą ze stworzonych obrazów. 

Antyczna rzeźba była polichromowana na kontrastowe, żywe barwy. Warto o tym pamiętać, bo malarstwo Agaty to w równym stopniu kolor, co forma. Inny cykl artystki - „Barok”, także osadzony w kanonie historii sztuki, emanuje kolorem w równie wyrazisty sposób. Wobec rozwiązań kolorystycznych Agaty Czeremuszkin-Chrut nie można przejść obojętnie. Autorka, w obrębie konkretnego dzieła, porusza się w ograniczonych gamach barwnych, zazwyczaj na zasadzie kontrastu formy i tła. Kolor często determinuje nasz stosunek do pojedynczego płótna, bo użyty świadomie, z ogromną pewnością i siłą, określa komunikat, który artystka ma do przekazania. Częste dysonansowe zestawienia i barwa stosowana jako kontrapunkt, nadają pracom monumentalizm i niezwykłą dynamikę. Często mam wrażenie, że malarstwo Agaty powstaje na przecięciu rozwiązań niewiarygodnie subtelnych i brutalnie wyrazistych, które powalają siłą przekazu. 

Mam duże wymagania odnośnie malarstwa abstrakcyjnego. Abstrakcja jest chyba najtrudniejszą z malarskich form. Musi być bardzo przemyślana. Kompozycje abstrakcyjne tylko pozornie są emanacją swobody twórczej. Dobrze namalowany obraz abstrakcyjny to efekt przemyślanej kompozycji, pewnie poprowadzonej konstrukcji i świadomie nałożonej na to warstwy improwizacji, a może nawet szaleństwa. Taka kompozycja zawsze ma swój temat i jest ważnym komunikatem, choć każdy z nas może go odebrać nieco inaczej. 

Agnieszka Gniotek 

 

youtube iconMateriały filmowe z wystawy

Wirtualny spacer:

Reportaż z wystawy:

arrow left arrow right

Prace:

dla w.k. - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: dla w.k., 2019

Informacje: akryl, olej, płótno80x60 cmopisany na odwrocie

Cena: 3 500,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 10 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 10, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 9 400,00 

Status: Dostępny

Szybki zakup
Odłamki 2 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 2, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmOpisany na odwrocie: "Odłamki 2" Agata Czeremuszkin-Chrut 2019 100x150 cm akryl / olej/ płótno

Cena: 7 000,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 4 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 4, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmOpisany na odwrocie: "Odłamki 4" Agata Czeremuszkin-Chrut 2019 100x150 cm akryl / olej/ płótno

Cena: 7 000,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 1 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 1, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 3 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 3, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 6 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 6, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 9 400,00 

Status:

Odłamki 5 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 5, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 9 400,00 

Status: Dostępny

Szybki zakup
Odłamki 7 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 7, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 

Status: Sprzedany

Odłamki 9 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Odłamki 9, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno150x100 cmopisany na odwrocie

Cena: 8 500,00 

Status: Sprzedany

Rój - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Rój, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno2x (150x190) cm

Cena: 20 000,00 

Status: Niedostępny

Otoczaki 6 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2019), niebieska ekspresyjna abstrakcja

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Otoczaki 6, 2019

Informacje: akryl, olej, płótno80x60 cmopisany na odwrocie

Cena: 6 600,00 

Status: Zarezerwowany

Barok 4 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2017), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Barok 4, 2017

Informacje: akryl, olej, płótno130x130 cmopisany na odwrocie

Cena: 9 000,00 

Status: Sprzedany

Barok 5 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2017), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Barok 5, 2017

Informacje: akryl, olej, płótno130x130 cmopisany na odwrocie

Cena: 12 100,00 

Status:

Barok 14 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2017), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Barok 14, 2017

Informacje: akryl, olej, płótno150x150 cmopisany na odwrocie

Cena: 10 000,00 

Status: Sprzedany

Barok 15 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2018), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Barok 15, 2018

Informacje: akryl, olej, płótno150x150 cmopisany na odwrocie

Cena: 10 000,00 

Status: Sprzedany

Barok 17 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2018), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Barok 17, 2018

Informacje: akryl, olej, płótno145x185 cm

Cena: 13 000,00 

Status: Sprzedany

Podziały 1 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2016), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Podziały 1, 2016

Informacje: akryl, olej, płótno130x130 cm

Cena: 12 100,00 

Status: Sprzedany

Podziały 2 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2016), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Podziały 2, 2016

Informacje: akryl, olej, płótno130x130 cm

Cena: 12 100,00 

Status: Dostępny

Szybki zakup
Kwiaty 2 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2016), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Kwiaty 2, 2016

Informacje: akryl, olej, płótno150x150 cm

Cena: 13 200,00 

Status:

Kwiaty 1 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2016), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Kwiaty 1, 2016

Informacje: akryl, olej, płótno150x150 cm

Cena: 10 000,00 

Status: Sprzedany

Mięso i geometria 7 - Agata Czeremuszkin-Chrut (2014), obraz akrylowo-olejny na płótnie

Agata Czeremuszkin-Chrut

Tytuł: Mięso i geometria 7, 2014

Informacje: akryl, olej, płótno130x260 cm (dyptyk)Opisany na odwrocie: Agata Czeremuszkin-Chrut "Mięso i geometria #7" 130x260 cm, 2014 akryl / olej / płótno / dyptyk

Cena: 14 000,00 

Status: Niedostępny