Slider

O wystawie:

Przemyślana kompozycja z odrobiną szaleństwa

Oczywiście, że nic nie jest abstrakcją. Tytuł wystawy Agaty Czeremuszkin-Chrut tylko pozornie stanowi prowokację. Każda kompozycja nieprzedstawiająca ma swój początek w realizmie. Sztuka jest osadzona w realizmie. Głęboko. Takie są jej korzenie. Kiedy oglądając obrazy Agaty zwiedzający galerię pytają mnie, co artystka miała na myśli, a robią to często, to przede wszystkim sugeruję, żeby odblokowali wyobraźnię i poszukali własnych skojarzeń i konotacji. Sztuka wartościowa to taka, która nawiązuje niekończący się dialog z widzem, potrafi wytrwać w tym dialogu, w wieloletniej często rozmowie. Nie mam wątpliwości, że choć twórczość Agaty nie jest może przesadnie rozgadana, to zawsze możemy wejść z nią w mądrą dyskusję. Na jaki temat? Na wszelkie, które odpowiadają widzowi. Artystka podpowiada jednak kilka artystycznych tropów, o których chciałby najbardziej rozmawiać swoim malarstwem.

Agata Czeremuszkin-Chrut w obrazach zawsze zawiera figurę ludzką. Człowiek jest dla niej najważniejszy, co nie znaczy, że tematyka prac dotyczy ciała wprost. Czasami tak się dzieje, jak w cyklu „Mięso i geometria”, w którym interesował autorkę biologizm i bujność żywego organizmu oraz zmaganie człowieka z ograniczającą go cielesnością. Najnowsze prace są bardziej transcendentalne i dotyczą ciała w jego aspekcie przemijania, degradacji, destrukcji. 

Impulsem do powstania większości prezentowanych na wystawie prac było spotkanie z ponadczasową twórczością artystów klasycznej Grecji. Inspiracja cyklu „Odłamki” pochodzi z podróży do Aten i kontemplacji tamtejszych zbiorów sztuki, przede wszystkim rzeźby. Na kanwie tej inspiracji autorka rozwiązuje dwa odrębne problemy. Jednym z nich jest stosunek do degradacji ciała, także tego zaklętego w dziele sztuki, zamkniętego w formie ponadczasowej, po to, aby było wiecznotrwałe i „zakonserwowało życie” przeciwko wyzwaniom śmierci. To się jednak nie udaje, bo czas jest równie nieubłagany dla ludzi, jak dla rzeźb. Rozpad jest nieodwracalny, nic go nie może powstrzymać. W tym wypadku malarstwo Agaty Czeremuszkin-Chrut nie jest walką z przemijaniem, a elegią opiewającą elegancję powolnego unicestwiania. 

Drugim wyzwaniem było dla artystki „przepisanie” formy trójwymiarowej, rzeźbiarskiej, na płaską malarską opowieść, w wyniku czego powstaje forma skondensowana, ale w swojej klarowności równie trafna. Ułamki rzeźb dotyka deformacja i zniekształcenie, w czym artystka odnajduje piękno, często nieoczywiste czy tragiczne. Jest w jej pracach element monumentalizmu i patosu, który towarzyszy nam w odkrywaniu urody antycznej sztuki. Jeśli nawet w pierwszym momencie wydaje się, że inspiracja na jaką powołuje się malarka jest zaskakująca, to po chwili bardzo dokładnie rozumiemy przekaz i czujemy emanację siły płynącą ze stworzonych obrazów. 

Antyczna rzeźba była polichromowana na kontrastowe, żywe barwy. Warto o tym pamiętać, bo malarstwo Agaty to w równym stopniu kolor, co forma. Inny cykl artystki - „Barok”, także osadzony w kanonie historii sztuki, emanuje kolorem w równie wyrazisty sposób. Wobec rozwiązań kolorystycznych Agaty Czeremuszkin-Chrut nie można przejść obojętnie. Autorka, w obrębie konkretnego dzieła, porusza się w ograniczonych gamach barwnych, zazwyczaj na zasadzie kontrastu formy i tła. Kolor często determinuje nasz stosunek do pojedynczego płótna, bo użyty świadomie, z ogromną pewnością i siłą, określa komunikat, który artystka ma do przekazania. Częste dysonansowe zestawienia i barwa stosowana jako kontrapunkt, nadają pracom monumentalizm i niezwykłą dynamikę. Często mam wrażenie, że malarstwo Agaty powstaje na przecięciu rozwiązań niewiarygodnie subtelnych i brutalnie wyrazistych, które powalają siłą przekazu. 

Mam duże wymagania odnośnie malarstwa abstrakcyjnego. Abstrakcja jest chyba najtrudniejszą z malarskich form. Musi być bardzo przemyślana. Kompozycje abstrakcyjne tylko pozornie są emanacją swobody twórczej. Dobrze namalowany obraz abstrakcyjny to efekt przemyślanej kompozycji, pewnie poprowadzonej konstrukcji i świadomie nałożonej na to warstwy improwizacji, a może nawet szaleństwa. Taka kompozycja zawsze ma swój temat i jest ważnym komunikatem, choć każdy z nas może go odebrać nieco inaczej. 

Agnieszka Gniotek 

Prace:

dla w.k.

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 80x60 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 3 500,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 10

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 8 500,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Odłamki 2

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: Opisany na odwrocie: "Odłamki 2" Agata Czeremuszkin-Chrut 2019 100x150 cm akryl / olej/ płótno

Cena: 7 000,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 4

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: Opisany na odwrocie: "Odłamki 4" Agata Czeremuszkin-Chrut 2019 100x150 cm akryl / olej/ płótno

Cena: 7 000,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 1

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 3

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 6

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 8 500,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Odłamki 5

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 8 500,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Odłamki 7

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 7 000,00 zł

Status: Sprzedane

Odłamki 9

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x100 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 8 500,00 zł

Status: Sprzedane

Rój

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 2x (150x190) cm

Cena: 20 000,00 zł

Status: Niedostępne

Otoczaki 6

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2019

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 80x60 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie: “OTOCZAKI 6” Agata Czeremuszkin-Chrut 2019

Cena: 6 000,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Barok 4

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2017

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 130x130 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 9 000,00 zł

Status: Sprzedane

Barok 5

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2017

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 130x130 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 11 000,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Barok 14

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2017

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x150 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 10 000,00 zł

Status: Sprzedane

Barok 15

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2018

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x150 cm

Sygnatura: opisany na odwrocie

Cena: 10 000,00 zł

Status: Sprzedane

Barok 17

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2018

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 145x185 cm

Cena: 13 000,00 zł

Status: Sprzedane

Podziały 1

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2016

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 130x130 cm

Cena: 11 000,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Podziały 2

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2016

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 130x130 cm

Cena: 11 000,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Kwiaty 2

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2016

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x150 cm

Cena: 12 000,00 zł

Status: Obecnie dostępne

Złóż ofertę kupna

Kwiaty 1

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2016

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 150x150 cm

Cena: 10 000,00 zł

Status: Sprzedane

Mięso i geometria 7

Autor: Agata Czeremuszkin-Chrut (ur. 1983 r.)

Rok powstania: 2014

Technika: akryl, olej, płótno

Format: 130x260 cm (dyptyk)

Sygnatura: Opisany na odwrocie: Agata Czeremuszkin-Chrut "Mięso i geometria #7" 130x260 cm, 2014 akryl / olej / płótno / dyptyk

Cena: 14 000,00 zł

Status: Niedostępne

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jego działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN, Twitter), systemu komentarzy (Disqus), odtwarzacza wideo (YouTube) oraz odtwarzacza podcastów (SoundCloud). Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję". Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, kliknij w przycisk "Ustawienia".