Baza wiedzy

Galeria reprezentuje na wyłączność kilkunastu artystów – jest to wąska grupa. Od czasu początków naszej działalności nieznacznie się zmieniała, ale staramy się, aby była to wyselekcjonowana grupa. Dlaczego? Reprezentowanie artysty wiąże się z bardzo dużym nakładem pracy, a także nakładem finansowym. Reprezentując twórcę dbamy o jego obecność w mediach, pomagamy wziąć udział w konkursach, pokazujemy jego prace na targach, czy wreszcie organizujemy wystawy indywidualne, które wymagają przygotowań takich jak druk katalogu, obsługa wernisażu, promocja. Związek artysty z galerią to często wieloletnia relacja. Dlatego na częste pytania o współpracę zmuszeni jesteśmy odpowiadać negatywnie. Nie znaczy to, że grupa naszych artystów nigdy się nie poszerzy. Jest to jednak proces, który zazwyczaj swój początek ma w udziale artysty w naszych aukcjach.