ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Jakie ceny wywoławcze obowiązują na aukcjach?

W przypadku aukcji młotkowych, stacjonarnych obowiązują dwa poziomy cen wywoławczych. Na organizowanych przez nas Aukcjach Sztuki Młodej wszystkie oferowane w katalogu prace mają równą ceną wywoławczą o wysokości 1000 zł.

Na aukcjach średniego pokolenia, czyli aukcjach sztuki dzisiejszej, cena wywoławcza wynosi 1500 zł. W wyjątkowych przypadkach niektóre prace na tej aukcji mogą mieć wyższą cenę wywoławczą. Jest to jednak zawsze ustalane indywidualnie, w momencie akceptacji pracy na aukcję.

Inaczej jest w przypadku aukcji internetowych. Tu zawsze obowiązują zróżnicowane, indywidualnie ustalane ceny wywoławcze, ponieważ w katalogach aukcji internetowych prezentujemy prace autorów o różnym dorobku i doświadczeniu. Przy wysyłaniu zgłoszenia na aukcję internetową należy pamiętać o przesłaniu swojej propozycji ceny wywoławczej. Należy jednak pamiętać, aby była to cena dająca klientom przestrzeń do licytacji.