ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Jakie dokumenty otrzymam po rozpoczęciu współpracy i jak je podpisać przez platformę Autenti?

W Galerii Xanadu obieg dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie. Nie podpisujemy żadnych umów na miejscu w galerii ani nie wysyłamy ich pocztą tradycyjną.


Do stworzenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie współpracy oferenta z galerią wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania (ulica, numer domu, (numer mieszkania), kod pocztowy, miejscowość)
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu legitymującego, np. paszportu)
 • numer konta

Zalecamy wypełnienie kwestionariusza kontaktowego, który mogą Państwo pobrać tutaj. Po uzupełnieniu formularza prosimy przesłać go do nas drogą mailową – na jego podstawie powstanie kwit depozytowy.


Kwit depozytowy to umowa potwierdzająca przyjęcie dzieła sztuki do sprzedaży oraz określająca warunki współpracy z galerią. Na dokumencie znajdują się informacje takie jak m.in.: dane oferenta, opis przyjmowanej pracy, ustalona forma sprzedaży (aukcja/sprzedaż galeryjna), minimalna cena sprzedaży, procent prowizji, warunki magazynowania pracy. Na podstawie treści podpisanego kwitu depozytowego przeprowadzamy rozliczenie współpracy, dlatego bardzo istotne jest podanie poprawnych danych osobowych.


Jeżeli przyjęta w komis praca zostanie sprzedana, tworzymy umowę sprzedaży, która rozlicza współpracę artysty/oferenta z galerią. Na podstawie podanych nam wcześniej danych wystawiamy dokument potwierdzający wpłatę pieniędzy na konto właściciela dzieła sztuki.


Wszystkie umowy przesyłamy do podpisu za pośrednictwem platformy Autenti. Autenti umożliwia szybkie podpisywanie dokumentów, bez konieczności zakładania konta, czy tworzenia podpisu elektronicznego. Jak to działa? Kiedy Galeria wystawi jakąkolwiek umowę, zostaje ona wprowadzona do systemu Autenti i wysłana drogą mailową do oferenta. Aby podpisać umowę należy:

 1. Otworzyć wiadomość e-mail i kliknąć na przycisk “Zobacz dokument”.
 2. Na stronie Autenti po lewej stronie widoczny będzie dokument, a po prawej wszystkie potrzebne informacje i opcja podpisu.
 3. Prosimy dokładnie przejrzeć wystawioną przez Galerię umowę i sprawdzić poprawność danych w umowie – jeżeli są błędne, prosimy poinformować nas o tym mailowo, najlepiej za pomocą kwestionariusza kontaktowego [POBIERZ].
 4. Jeżeli dane są poprawne, należy zaznaczyć zaakceptowanie regulaminu platformy Autenti (po prawej stronie, sekcja “Oświadczenia i zgody”) oraz wybrać zielony przycisk “Podpisz”.
 5. Galeria otrzyma potwierdzenie podpisania dokumentu. Złożony popis jest wiążący. Podpisane umowy są przechowywane na stronie Autenti oraz w naszym archiwum.

W przypadku nie podpisania umowy, Autenti będzie wysyłało przypomnienia z prośbą o złożenie podpisu.