ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Kiedy galeria wystawia umowę sprzedaży?

Po przyjęciu pracy w komis galeria wystawia kwit depozytowy – dokument określający m.in. procent prowizji, termin wypłaty w przypadku sprzedaży. Dzieło uznajemy za sprzedane w momencie otrzymania od klienta pełnej zapłaty za obiekt. Po zaksięgowaniu przelewu autor/właściciel dzieła dostaje umowę sprzedaży poprzez platformę Autenti. Złożenie podpisu na umowie jest potwierdzeniem otrzymania odpowiedniego przelewu i rozliczeniem współpracy.