ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Kto wykonuje reprodukcje prac znajdujące się na stronie i w katalogach aukcyjnych?

Wszystkie prace, które otrzymujemy od artystów bądź kolekcjonerów, są przez nas fotografowane. Staramy się zamieszczać na stronie i katalogach jednolite, ostre zdjęcia prac, jak najlepiej oddające ich rzeczywistą kolorystykę, kontrast barw itd. Zdjęcia na stronie można powiększyć, klikając na nie lub otwierając je w osobnym oknie. Reprodukcje wykonywane są przez profesjonalnego fotografa. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy dana praca nie zdąży fizycznie do nas dotrzeć przed datą publikacji katalogu aukcyjnego, a uznamy, że zdjęcie otrzymane od jej autora jest dobrej jakości, zamieszczamy reprodukcję otrzymaną od artysty.