ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Co jest modne na rynku sztuki? Felieton

Czy mamy obecnie do czynienia z modą na kupowanie dzieł sztuki? W pewnym stopniu tak. Oczywiście do konsumpcji prac artystycznych, czy szerzej kultury, potrzebny jest proces, i to długotrwały, konieczny do zbudowania w odbiorcach satysfakcji odczuwanej w wyniku kontaktu ze sztuką. Większość z nas jest na początku tej drogi, jednak niemałą w niej rolę odgrywa potrzeba naśladowania innych. Także naśladowania w decyzjach o zakupie obrazów w ogóle, a prac niektórych popularnych twórców w szczególności. Dlatego możemy mówić zarówno o modzie na kolekcjonowanie sztuki, jak i modzie na określone stylistyki i nazwiska.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu Agnieszki Gniotek “Co jest modne na rynku sztuki?”, który ukazał się w magazynie “Świat Rezydencji” (nr 11-12, listopad-grudzień 2021).

→ Cały tekst jest dostępny pod tym linkiem!