Skuteczna ucieczka w biznes

W „Gazecie Finansowej”, wydanej 25 października, ukazał się Biznes Raport „Perły polskiego biznesu 2019”. W raporcie także wypowiedź Agnieszki Gniotek na temat sytuacji kobiet w biznesie. 

Redakcja poprosiła o tekst na temat: „Wyrównane szanse – o zmianach społecznych, które pozwalają kobietom osiągać coraz więcej w biznesie”. Bizneswoman tak samo osiągają sukcesy, jak ich koledzy i borykają się z tymi samymi problemami – nie małymi – jakie spotkają wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Plusem jest to, że w biznesie nie ma żadnych „szklanych sufitów”, które często przeszkadzają w karierze dziewczynom w korporacjach. Więcej o tym w tekście, do którego przeczytania zachęcamy!