Slider

czym jest cena wywoławcza a czym estymacja?

starting price to cena od której rozpocznie się licytacja danej pracy, a więc najniższa możliwa cena, za jaką można zakupić dany obiekt. Ceny wywoławcze różnią się w zależności od rodzaju aukcji – na naszych aukcjach sztuki młodej obowiązuje równa dla wszystkich pozycji cena wywoławcza 1000 zł, na aukcjach sztuki dzisiejszej cena startowa wynosi 1500 zł (w wyjątkowych przypadkach może być wyższa), a na aukcjach internetowych ceny wywoławcze są zróżnicowane.

estimation, to zakres cenowy, w którym mieści się kwota, jaką przewiduje się uzyskać w czasie licytacji. Estymacja ustalana jest przede wszystkim w odniesieniu do dotychczas uzyskanych wyników aukcyjnych artysty.

This site uses cookies for its proper operation, use of analytical tools (Google Analytics), marketing (Facebook Custom Audiences), social plugins (Facebook, LinkedIN, Twitter), comment system (Disqus), video player (YouTube) and podcast player (SoundCloud). Details can be found in privacy policy. If you agree to the use of cookies, click the "I understand and accept" button. If you want to edit cookie settings, click the "Settings" button.