ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Jak przygotować notę biograficzną?

Nota biograficzna często jest pomijana przez artystów wysyłających nam zgłoszenia aukcyjne. Jest to jednak bardzo ważny element, o którym warto pamiętać i poświęcić chwilę, aby dobrze ją przygotować. Nierzadko obecność noty biograficznej w katalogu aukcyjnym ma decydujące znaczenie dla klienta rozważającego zakup obrazu na przykład pod kątem inwestycyjnym.

Nota biograficzna, a tekst krytyczny

Na wstępie należy zrobić rozróżnienie między notą biograficzną a tekstem krytycznym czy ogólnym tekstem o twórczości i inspiracjach autora. Nota biograficzna to forma bardziej “sucha”, nie literacka, a raczej encyklopedyczna.

Informacje w nocie biograficznej artysty

W nocie biograficznej powinny znaleźć się podstawowe informacje, takie jak:

• data urodzenia autora (wystarczy rok),

• ukończone szkoły,

• stypendia,

• nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych,

•  ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe, w jakich artysta brał udział.

Nota biograficzna nie służy opisowi twórczości autora. Powinna mieć formę krótką i zwięzłą, zawierając jedynie kluczowe informacje. Biogram artysty nie powinien mieć także formy CV. Nie ma potrzeby opisywania w nim ścieżki zawodowej, jeśli nie jest ona stricte artystyczna/akademicka.

Wykształcenie artysty

Jeśli ścieżka edukacyjna danego artysty była różnorodna, warto podać tylko te informacje, które mają kluczowe znaczenie – a więc przede wszystkim informacje o wykształceniu artystycznym. Tu przydadzą się nawet bardziej szczegółowe dane: nie tylko nazwa uniwersytetu czy akademii, ale i nazwa ukończonego kierunku, a nawet konkretnej pracowni czy nazwisko promotora. Jeśli podczas studiów autor otrzymał jakieś nagrody czy stypendia lub obronił dyplom z wyróżnieniem, to również warto o tym wspomnieć.

Udział w konkursach i wystawach

Z pewnością wartościową informacją będą nagrody czy wyróżnienia w konkursach artystycznych i udział w wystawach konkursowych. Dobrze wtedy podać konkretną edycję danego konkursu i jego datę.

Następnymi ważnymi informacjami, jakie powinny się znaleźć w nocie biograficznej artysty, są informacje o wystawach. W pierwszej kolejności podaje się wystawy indywidualne, podając: tytuł, galerię, w której wystawa się odbyła oraz miasto i rok. Podobnie w przypadku wystaw zbiorowych. Jeśli prace autora znajdują się w jakichś zbiorach – publicznych lub prywatnych, to również warto wspomnieć o tym fakcie w biogramie.

Wystawy aukcyjne nie są wystawami zbiorowymi, to raczej prezentacja oferty danego katalogu aukcyjnego – nie ma potrzeby umieszczania ich w nocie biograficznej.

→ Sprawdź również poradnik “Jak podpisywać dzieła sztuki“!