40 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 23 czerwca 2020 r., godz. 19:30