Aukcje przyszłe

14 Aukcja Sztuki Dzisiejszej

Aukcja: 10 marca 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

37 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 24 marca 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

38 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 21 kwietnia 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

1 Aukcja Rzeźby

Aukcja: 5 maja 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

39 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 19 maja 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

15 Aukcja Sztuki Dzisiejszej

Aukcja: 9 czerwca 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

40 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 23 czerwca 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

41 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 21 lipca 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

42 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 25 sierpnia 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny:

43 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 22 września 2020 r., godz. 19:30

Wystawa przedaukcyjna:

Showroom przedaukcyjny: