Wystawy przyszłe

Karolina Ratajczyk (wystawa dyplomowa)

Data rozpoczęcia: 01.06.2020

Data zakończenia: 30.06.2020

Iza Staręga

Data rozpoczęcia: 01.06.2020

Data zakończenia: 15.06.2020

Ewa Zawadzka

Data rozpoczęcia: 15.09.2020

Data zakończenia: 30.09.2020

Monika Kopczewska

Data rozpoczęcia: 01.10.2020

Data zakończenia: 30.10.2020

Jacek Mirczak

Data rozpoczęcia: 01.11.2020

Data zakończenia: 30.11.2020