Wystawy przyszłe

_MG_9788

Agata Czeremuszkin-Chrut – Nic nie jest abstrakcją

Data rozpoczęcia: 11.09.2019

Data zakończenia: 29.09.2019

_MG_1614

Robert Jaworski

Data rozpoczęcia: 15.10.2019

Data zakończenia: 31.10.2019