43 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 22 września 2020 r., godz. 19:30