ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Czy mogę poprosić inną osobę o odbiór mojej niesprzedanej pracy z Galerii?

Tak, jak najbardziej jest taka możliwość, by Państwa prace, które nie sprzedały się na aukcji, odebrał ktoś inny w Państwa imieniu. Prosimy tylko o spełnienie dwóch warunków:

– Poinformuj nas o odbiorze co najmniej 2 dni robocze wcześniej, abyśmy mogli przygotować prace do odbioru i sprawnie je wydać.

– Prześlij nam upoważnienie zawierające dane osoby, która będzie odbierała dzieło: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

Bez przesłanego wcześniej upoważnienia nie możemy wydać pracy osobie trzeciej.