ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Jakie dokumenty wystawia Galeria i jak je podpisać przez stronę Autenti?

W Galerii Xanadu obieg dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie. Nie podpisujemy żadnych umów na miejscu w galerii ani nie wysyłamy ich pocztą tradycyjną.

Umowa potwierdzająca przyjęcie dzieła sztuki do sprzedaży i określająca warunki współpracy to kwit depozytowy. Aby go wystawić potrzebujemy następujących danych osobowych oferenta: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego i numer konta. Zalecamy wypełnienie kwestionariusza kontaktowego, który mogą Państwo pobrać tutaj. Po uzupełnieniu formularza prosimy przesłać go do nas drogą mailową – na jego podstawie powstanie kwit depozytowy.

Jeżeli przyjęta w komis praca zostanie sprzedana, tworzymy umowę sprzedaży, która rozlicza współpracę artysty/oferenta z galerią. Na podstawie podanych nam wcześniej danych wystawiamy dokument potwierdzający wpłatę pieniędzy na konto właściciela dzieła sztuki.

Wszystkie umowy przesyłamy do podpisu za pośrednictwem platformy Autenti. Autenti umożliwia szybkie podpisywanie dokumentów, bez konieczności zakładania konta, czy tworzenia podpisu elektronicznego. Jak to działa? Kiedy Galeria wystawi jakąkolwiek umowę, zostaje ona wprowadzona do systemu Autenti i wysłana drogą mailową lub wiadomością SMS do Oferenta. Aby podpisać umowę należy:

 

  1. Otworzyć wiadomość i kliknąć na przycisk “Zobacz dokument”.
  2. Na stronie Autenti po lewej stronie widoczny będzie dokument, a po prawej wszystkie potrzebne informacje i opcja podpisu.
  3. Prosimy dokładnie przejrzeć wystawioną przez Galerię umowę i sprawdzić poprawność danych w umowie – jeżeli są błędne, prosimy poinformować nas o tym mailowo, najlepiej za pomocą kwestionariusza kontaktowego [POBIERZ].
  4. Jeżeli dane są poprawne, należy zaznaczyć zaakceptowanie regulaminu platformy Autenti (po prawej stronie, sekcja “Oświadczenia i zgody”) oraz wybrać zielony przycisk “Podpisz”.
  5. Galeria otrzyma potwierdzenie podpisania dokumentu. Umowa będzie przechowywana na stronie Autenti, a podpis jest wiążący.

 

W przypadku nie podpisania umowy Autenti będzie wysyłało przypomnienia z prośbą o złożenie podpisu.