ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Jakie kwoty postąpień obowiązują na aukcjach?

Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN w przedziale cenowym do 2000 zł; pomiędzy 2000 zł a 5000 zł postąpienie wynosi 200 zł, a powyżej kwoty 5000 zł postąpienie wynosi 500 zł. 

Tym samym, jeśli chcieliby Państwo złożyć limit na aukcji, prosimy, aby były to pełne kwoty odpowiadające kwotom postąpień – np. 1100, 1800, 2200 zł itd. Prosimy uprzejmie o nie proponowanie kwot typu 1090, 1050, 1590 zł itp., ponieważ tego typu limitów nie możemy przyjąć.