ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

Czy artysta powinien dołączyć do obrazu certyfikat autentyczności?

Nie, nie ma takiej potrzeby i prosimy, aby do dostarczanych na aukcje prac nie dołączać własnoręcznie sporządzanych certyfikatów.

Kto wystawia certyfikat autentyczności obrazu?

W przypadku sprzedaży dzieła sztuki to dom aukcyjny wystawia certyfikat autentyczności z pełnymi informacjami o sprzedanym obiekcie, zdjęciem, numerem aukcji, datą sprzedaży i podpisem marszanda. Taki dokument ma znaczenie, przy późniejszej wycenie obiektu bądź chęci jego odsprzedaży.