ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Maska czy twarz S236 - Aleksandra Modzelewska - ekspresyjny portret, twarz w szarościach

(ur. 1992 r.)

Tytuł: Maska czy twarz S236, 2021

Informacje: technika mieszana, olej, płótno120x100 cmsygn. l.g.: AM'21, opisany na odwrocie

Cena: 4 500,00 

Status: Sprzedany