ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Spółdzielnia

Tytuł: Świecznik 5-ramienny, 2. poł. XX w.

Informacje: ceramika, szkliwo zaciekowe 23,5x28,5x7 cmstan bardzo dobry, drobne spękania szkliwa

Cena wywoławcza: 120,00 zł

Estymacja: 160-240 zł

Status: Niedostępny