ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj
ban - kopiuj - kopiuj - kopiuj

W jakim terminie należy odebrać pracę niesprzedaną na aukcji?

Niesprzedaną pracę należy odebrać z galerii w ciągu 3 tygodni od daty aukcji. Obiekty przyjmowane na aukcje magazynujemy po licytacji maksymalnie przez miesiąc. 


Przez dwa tygodnie od dnia aukcji trwa sprzedaż poaukcyjna. W tym czasie klienci mogą kupować dzieła, które nie znalazły nabywcy w trakcie licytacji. Warto pozostawić pracę w galerii na pewien czas po aukcji, by umożliwić zainteresowanym klientom zakup poaukcyjny dzieła. 


Po zakończeniu sprzedaży poaukcyjnej wysyłamy artystom wiadomość e-mail z prośbą o odebranie niesprzedanej pracy, wraz z wszystkimi informacjami dotyczącymi m.in. zamawiania kuriera, dni odbiorów, itd. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia prosimy zastosować się do instrukcji podanych w treści wiadomości i odebrać dzieło z galerii. 


Jeżeli chcieliby Państwo odebrać pracę wcześniej, przed otrzymaniem zawiadomienia o konieczności odbioru, prosimy poinformować o tym mailowo pracownika galerii. Obiekt zostanie przygotowany do odbioru i wycofany ze sprzedaży poaukcyjnej.