42 Aukcja Sztuki Młodej

Aukcja: 25 sierpnia 2020 r., godz. 19:30